Nieuws: OPEN DAG op zondag 21 juli 2024 van 12.00 uur tot 15.00 uur - PARKEREN langs de Pastoor Ohllaan (aan zijde gebouw van De Rijnhoven) of in de parkeervakken   -    

Tarieven en toelichting

De verblijfskosten
In Huize Alenvelt verblijft u in een geclusterde woning; met of zonder partner. De maandelijkse verblijfskosten (vanaf €2.100,-) zijn onderverdeeld in:


Huurprijs
De maandelijkse kale huurprijs is afhankelijk van de grootte en de ligging van de studio in het complex. De studio’s, verdeeld over vier woonlagen, variëren in oppervlakte van circa 25 tot 40 vierkante meter. Ze beschikken over een pantry met koelkast en een eigen badkamer voorzien van een gemakkelijk toegankelijke douche en uitgerust met kwalitatief sanitair. De studio’s worden met scanbehang en geschilderd opgeleverd en zijn voorzien van een PVC vloer. 


Wettelijke servicekosten
De servicekosten zijn kosten voor de overige zaken en diensten die geleverd worden. In verband met de bewoning van uw studio en de gemeenschappelijke ruimten vallen die buiten de kale huurprijs. Denk hierbij aan levering van energie en water en onderhoud.


Woon- en welzijnskosten
De maandelijkse welzijnskosten zijn binnen Huize Alenvelt een vast onderdeel van de verblijfskosten. Alhoewel een aantal activiteiten uit het VPT-pakket vergoed worden, bieden wij u een aanvullend woon- en welzijnsprogramma dat varieert van beweging tot muziek en van sociale tot culturele activiteiten. Dit omdat wij geloven in positieve gezondheid.

Dit zijn echter niet de enige kosten waar u maandelijks mee van doen hebt. Ook vallen de zorgkosten u ten deel alsook persoonlijke kosten. Hieronder leest u hier meer over.


De zorgkosten
Naast de verblijfskosten krijgt u bij ons de juiste zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet is er voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Om Wlz-zorg te krijgen heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. In uw indicatiebesluit van het CIZ staat welk zorgprofiel u heeft gekregen. U kunt dan met zorgprofiel VV04 of hoger bij ons een studio huren en de juiste zorg thuis te ontvangen. Wij geven u het pakket zorg op grond van het ‘volledig pakket thuis’ (VPT).
Meer weten? https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wlz/24-uurs-zorg-toezicht 

Voor deze Wlz-zorg betaalt u een eigen inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK. Deze eigen bijdrage is dit jaar 2024 minimaal € 200,40 en maximaal € 1.052,20 per maand. Deze bijdrage is afhankelijk van uw financiële en fiscale situatie. U kunt deze bijdrage berekenen op de website van het CAK:  https://app.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp/start

Vul bij de rekenhulp ‘ik krijg hulp of zorg thuis’ en ‘ik krijg volledig pakket huis’ in, om de juiste bijdrage te berekenen.

Kosten voor eigen rekening

Naast de verblijfs- en zorgkosten moet u rekening houden met persoonlijke kosten voor o.a. inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering, ziektekostenverzekering, gemeentelijke heffingen, overige persoonlijke uitgaven en benodigdheden voor verzorging.

We kijken er naar uit om nieuwe bewoners te verwelkomen!

Dennis en Nathalie van Middelkoop
E info@huizealenvelt.nl
T 06 39 88 14 75 (Dennis)
T 06 42 03 71 41 (Nathalie)

Brochure Huize Alenvelt is hier te bekijken